Causes i conseqüències de la bretxa digital generacional

Causes i conseqüències en la bretxa digital generacional: Introducció

La bretxa digital generacional s’ha convertit en un tema de gran rellevància en la societat contemporània. Amb l’avanç de la tecnologia i l’expansió d’Internet s’ha creat una segmentació entre les persones de generacions diferents en l’accés i en l’ús de les eines digitals. Des de la càtedra hem detectat que aquesta bretxa té causes diverses, amb conseqüències significatives en la vida quotidiana de les persones. Ací pretenem exposar-ne les principals causes i les conseqüències que pot tenir per als individus i la societat en general.

Una de les causes principals és la disponibilitat de la tecnologia a les llars. D’acord amb els nostres estudis, el 16 % dels més grans de 54 anys a la Comunitat Valenciana confirma no tenir accés a Internet a casa seua. Aquest grup augmenta al 43 % quan s’observa l’últim grup d’edat, els més grans de 74 anys.

Entre les causes associades a aquest primer nivell de bretxa se solen destacar el lloc de residència (si són àrees rurals) o els recursos baixos com a barreres d’accés a Internet d’alta velocitat. En canvi, las investigacions de la càtedra se centren principalment en l’edat. Aquesta anàlisi permet detectar ja no sols que una de cada cinc persones de més de 54 anys no disposa d’Internet, sinó que, fins i tot quan en disposen, l’ús de les tecnologies de comunicació i informació (TIC) és en molts casos limitat. En aquesta línia, una altra causa important de la bretxa digital generacional es pot situar en la falta de familiaritat i experiència amb la tecnologia per part de les persones de més edat, d’una banda, i en el disseny de les plataformes, aplicacions o d’altres pàgines, de l’altra. També es pot atribuir a altres barreres, perquè som davant d’un col·lectiu heterogeni amb diferències significatives no sols depenent de l’edat, sinó també del nivell educatiu i de l’exposició a la tecnologia al llarg de la seua vida. Algunes persones majors poden mostrar resistència o manca d’interès a aprendre i utilitzar eines digitals. Això es pot deure a una falta de confiança en la seua capacitat per a usar la tecnologia o a una percepció que no és rellevant per a la seua vida diària. En qualsevol cas, tot això fa que certs grups d’edat estiguen en desavantatge davant del procés de digitalització, que és percebut com a imparable, i augmenten les barreres perquè puguen extraure algun benefici de les TIC per a les seues vides.

Les conseqüències de la bretxa digital generacional són significatives. En primer lloc, hi ha una disparitat en l’accés a la informació. Les persones que no tenen accés a Internet o no estan familiaritzades amb el seu ús es veuen privades d’una àmplia gamma de recursos i oportunitats. En segon lloc, això pot afectar la seua capacitat per a accedir a serveis sanitaris, administratius, realitzar tràmits amb el banc o simplement comprar per Internet. En tercer lloc, la bretxa digital pot augmentar l’exclusió social en totes les persones que no estan connectades digitalment, les quals poden sentir-se aïllades i marginades, cosa que estimula la soledat no desitjada. La comunicació i les interaccions socials s’han traslladat cada vegada més a l’àmbit digital, una transformació que deixa les persones desconnectades fora d’aquestes dinàmiques socials en la xarxa.

En definitiva, això ens porta a concentrar els esforços perquè, amb la creixent dependència de la tecnologia en molts aspectes de la vida, no minve la seua participació, activa i plena, en la societat digital de manera conscient i segura.

 

Com citar aquest article:

Papí Gálvez, N. y García-Espinosa, S. (26 de juliol, 2023). Causes i conseqüències de la bretxa digital de gènere: Introducció. Bretxa digital generacional (https://brechadigitalgeneracional.com/causas-y-consecuencias-de-la-brecha-digital-generacional)

Skip to content