Sobre la Càtedra

La Càtedra de Bretxa Digital Generacional és una iniciativa de la Generalitat Valenciana, en concret, s’emmarca en la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i en col·laboració amb la Universitat d’Alacant.

La Càtedra de Bretxa Digital Generacional forma part de la Xarxa de Càtedres creada l’any 2020 per la Generalitat Valenciana en coordinació amb les cinc universitats públiques de la Comunitat.

Per tant, la Càtedra de Bretxa Digital Generacional representa un compromís de transferència de coneixement i divulgació a mitjà i llarg termini per a reduir les distàncies provocades per les diferències en l’accés, l’adquisició de competències digitals o el bon ús de les tecnologies a la Comunitat Valenciana. Col·labora estretament amb l’Observatori de Bretxa Digital, vinculat actualment a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i respon a les línies estratègiques de l’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana.

Skip to content