Declaració d’accesibilitat

Introducció a l’accessibilitat digital

L’accessibilitat és el grau en el qual totes les persones poden percebre, comprendre i navegar per la informació continguda en un document digital independentment de les seues capacitats tècniques, cognitives o físiques.

Declaració d’accessibilitat de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional

La Càtedra de Bretxa Digital Generacional s’ha compromés a fer accessibles els seus llocs web i les seues aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica als llocs web del domini https://brechadigitalgeneracional.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el nivell AA de les Pautes d’Accessibilitat per al contingut Web en la seua versió 2.1, a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. Pel fet que s’utilitza un gestor de continguts, no es pot garantir que els mateixos siguen conformes amb les *WCAG 2.1. No obstant això, ens comprometem a revisar els mateixos periòdicament i a solucionar els problemes que els usuaris ens notifiquen.
  2. Existeixen continguts multimèdia vídeo, àudio o vídeo i àudio que no compleixen amb el Nivell *AA d’accessibilitat per no comptar amb subtítols o transcripció textual. També contingut multimèdia pregravat o publicat abans de l’entrada en vigor del RD 1112/2018.
  3. Es poden trobar arxius ofimàtics en PDF, Word, *PowerPoint i altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018, els quals no complisquen amb tots els requisits d’accessibilitat.
  4. Continguts de tercers no finançats ni desenvolupats per la Càtedra de Bretxa Digital Generacional.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 3 de juny de 2022 després de la revisió de la pàgina principal per la Unitat d’Accessibilitat Digital de la Universitat d’Alacant.

Observacions i dades de contacte

Si tens alguna consulta, queixa o suggeriment sobre l’accessibilitat dels llocs web o aplicacions per a dispositius mòbils de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional, o si ho desitges, sol·licitar informació en format accessible pots fer-nos-les arribar a cbdgeneracional@ua.es

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

Skip to content