Sessions de transferència presencials de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional UA-GVA

La Càtedra Bretxa Digital Generacional ha reunit col·lectius socials per a trobar solucions amb el propòsit d’eliminar les bretxes digitals en adults majors

La Càtedra de Bretxa Digital Generacional (CBDG) de la Universitat d’Alacant va celebrar durant la segona setmana de juliol de 2023 les seues primeres Sessions de Transferència presencials, una iniciativa destinada a fomentar la transmissió de coneixements i el contingut generat en el marc investigador de la Càtedra per a enfortir la comunicació i les relacions amb la societat.

La Càtedra de Bretxa Digital Generacional (CBDG) de la Universitat d’Alacant ha fet les seues primeres Sessions de Transferència presencials, una iniciativa destinada a estrènyer la col·laboració amb la societat i promoure solucions per a disminuir les barreres tecnològiques entre les persones majors.

Les sessions van tenir lloc els dies 12, 13 i 14 de juliol de 2023 a les ciutats de València, Alacant i Castelló, respectivament, sota la coordinació de la professora Alba Martínez Sala i la direcció de Natalia Papí, i gràcies al mecenatge de la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

L’objectiu principal d’aquestes sessions informals era reunir els principals agents socials en taules redones per a facilitar l’intercanvi d’informació rellevant i fomentar la col·laboració en la gestió i l’erradicació de la bretxa digital generacional. Per a això, es va cercar una transferència bidireccional o bitransferència, que permetera difondre a la societat els resultats obtinguts al llarg dels tres anys de vida de la Càtedra, alhora que es van arreplegar les inquietuds i les propostes dels col·lectius per a traslladar-les a l’Administració.

La selecció de participants es va fer tenint en compte aquelles organitzacions no governamentals, associacions o fundacions, que van col·laborar en la Guia d’Entitats, Projectes i Accions contra la Bretxa Digital Generacional a la Comunitat Valenciana, i es va estendre la invitació a altres noves, amb un enfocament en la pluralitat i la representativitat de les organitzacions.

Durant aquestes sessions, també es van gravar una sèrie de vídeos divulgatius amb els representants de les organitzacions participants, amb la finalitat de conscienciar i fomentar el debat social sobre aquesta problemàtica. Pròximament, aquests vídeos es podran consultar en la web i en el canal de Youtube de la Càtedra.

La directora de la Càtedra, professora Natalia Papí, ha valorat aquestes jornades «que tenen com a objectiu principal transferir els coneixements i els continguts desplegats per la Càtedra de Bretxa Digital Generacional, crear un espai enriquidor per a promoure l’intercanvi d’idees, enfortir aliances i aplanar el camí en la lluita contra la bretxa digital».

Atesa la diversitat i el nombre d’agents socials involucrats en la lluita contra la bretxa digital, es considera positiu tractar de repetir aquestes sessions, per a donar cabuda a tots els actors interessats a contribuir a l’erradicació de la bretxa digital generacional.

Skip to content