Publicació de la pàgina web

S’ha publicat la pàgina web de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional (https://brechadigitalgeneracional.com/) amb l’objectiu de donar a conéixer el treball que s’està realitzant.

En aquesta pàgina web es pot accedir a informació relacionada amb els objectius de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional, les línies de treball i les activitats que s’estan duent a terme des de l’inici.

S’hi publicaran els estudis duts a terme des de la Càtedra, que donarà resposta al compromís adquirit d’aconseguir la transferència de coneixement i divulgació a mitjan i llarg termini per a reduir les distàncies provocades per les diferències en l’accés, l’adquisició de competències digitals o el bon ús de les tecnologies a la Comunitat Valenciana.

Web en valencià
Skip to content