Històries compartides: acció de visibilització i sensibilització

En l’era de la informació i la comunicació, la bretxa digital s’ha convertit en un dels desafiaments socials més urgents a tractar, si el que es pretén és evitar l’exclusió dels adults majors en les tasques més quotidianes. Estudis previs fets en l’àmbit regional constaten els últims anys, la necessitat d’una major sensibilització de la societat i una conscienciació per a comprendre la realitat a la qual s’enfronta una, cada vegada major, part de la població en els nostres dies. La difusió d’entrevistes personals, a través del format audiovisual es proposa com una resposta universal i efectiva per a visibilitzar el problema i sensibilitzar les diferents generacions.

La bretxa digital generacional s’ha convertit en un desafiament social que no cessa d’evolucionar i afecta persones de diferents edats i orígens de manera desigual. En aquest context, l’accés a la tecnología i l’alfabetització digital són crucials per a garantir una participació activa de la ciutadania en la societat contemporània. La lluita contra la bretxa digital generacional és una tasca complexa però fonamental en la societat actual, especialment entre les persones majors que presenten més vulnerabilitat.

No obstant això, segons es desprèn dels resultats dels últims estudis fets per la Càtedra de Bretxa Digital Generacional, aquesta bretxa no és homogènia, sinó que afecta persones de manera desigual depenent de múltiples factors: edat, lloc de residència, nivell econòmic, formació, gènere, estructura familiar, entre d’altres.

La bretxa digital no és només un problema d’accés a la tecnologia, sinó també de competència digital, de falta d’empoderament de les persones que la pateixen i d’adaptació de la tecnología. En definitiva, es tracta d’un problema social que s’eixampla i al qual, amb molta probabilitat, a causa del vertiginós avanç de la digitalització de tots els processos orientats a la població usuària i al progressiu envelliment de la població, ens haurem d’enfrontar un major nombre de persones les pròximes dècades.

Pots veure la campanya en els següents enllaços:

Web: Veure campanya.

YouTube: Veure els vídeos.

Instagram: Veure publicacions.

Text extret de l’informe 2023 que pots veure ací: Veure informe 2023

Skip to content