Creació de la Càtedra

El passat 4 de setembre del 2020 es va crear la Càtedra de Bretxa Digital Generacional mitjançant la signatura d’un conveni entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat d’Alacant. Aquesta Càtedra forma part de la Xarxa de Càtedres de Bretxa Digital impulsades des de la Generalitat Valenciana entre les universitats públiques valencianes.

La Càtedra de Bretxa Digital Generacional naix amb l’objectiu de potenciar el coneixement sobre les causes, les conseqüències i les solucions sobre la bretxa digital generacional en el marc de les accions de l’Observatori de Bretxa Digital, que depèn de la Conselleria d’Innovació.

Per a fer-ho, s’estan impulsant i duent a terme diferents línies de treball, la qual cosa inclou estudis i accions centrats en grups poblacionals específics i iniciatives i anàlisis amb enfocament intergeneracional. Així, es posarà el focus en l’edat com a tret clau en l’estratificació social i en la relació que els grups de població estableixen amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

La nova càtedra, que dirigeix la professora del Departament de Comunicació i Psicologia Social de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UA, Natalia Papí, participarà en la coelaboració del coneixement, en la transferència d’informació en matèria de bretxa digital i en l’avaluació i el disseny de les polítiques públiques en matèria de lluita contra la bretxa digital i l’avanç de la societat digital per a assegurar la transparència, l’eficiència, l’eficàcia i l’equitat de l’acció pública.

La Universitat d’Alacant i la Generalitat s’alien per a estudiar l’ús de les tecnologies com a motor d’inclusió social.

Skip to content